بهەلستی/bihelistî: ن:[ كباك] بەرهەڵستی، ئاستەنگ، كەند و كۆسپ، چورتم، تەگەرە، بەربەست، مانی.

{ تیبـ: د. ئیزۆلـی ئەم ووشەیەی نووسیوە، بەڵام نازانم ووشەكە بۆ خۆی وەهایە، یان هەڵەی چاپەمەنییە}

.

.

.

.

.