هەرگیز/hergîz: ئاک: ئەبەد، ببڕای، بەهیچ جۆرێک، چجار، قەت، هیچگا.

هەرگیزاوهەرگیز/hergîzawhergîz: ئاكتـ: ببڕی ببڕای: گوتەیەكە بەكارهێندرێت بۆ نەكردنەوەی كارێک بەئێجگاری.[ ئینگـ: Absolutely]

.

.

.

.