پاسار ¹/pasar: ن:[ ئەند][ هـ] سوواندە، گورگە، گووێسووانەی بانی، شوور _ شوورە، سنوور : ئەو گورگەدار و ڕایەیە، كە لە سەر دیوارەوە بۆ ڕووی دەرەوە دەرچووە.

{

فەرقی کۆساران و پاساران دەفەرمووی وەک چییە ؟

وەک عەزیزیی باز و وەکو بێ حورمەتیی پایارییە

}{نالی}.

پاسارە/pasare: ن:[ ئەند] ڕنوو، پاسار، سوانە، گوێ سوانە، لێواری بان.

.

.

________________________

پاسار ²/pasar: ن:

1 – داخی دڵ، کەسەر.

2 – پەند پێدان و تەمێكاری.

پاساردان/pasardan: كتن: داخی دڵ پێڕژتن.

.

.

.

.