پاسار 1 /pasar: ن:[ ئەند] [ هـ] سوواندە، گوورگە، گووێسووانەی یانی، شوور _ شوورە، سنوور. : ئەو گوورگەدار و ڕایەیە، كە لە سەر دیوارەوە بۆ ڕووی دەرەوە دەرچووە.

{

فەرقی كۆساران و پاساران دەفەرمووی وەك چییە ؟

وەك عەزیزیی باز و وەكو بێ حورمەتیی پایارییە

}{نالـی}.

پاسارە/pasare: ن:[ ئەند] ڕنوو، پاسار، سوانە، گوێ سوانە، لێواری بان.

پاساری/pasarî: ن:[ باڵ] سوواندۆكە، سووانكێ، سوواندیلە، پتیك، جەوك(كباك)، چیچك( باد)، سڤیانگ، باوانە، مەلیچەك _ مەلووچەك، چێشكە، چۆلەكە _ چوێلەكە، چڤیك_ چڤینك، چوویك، میرچك، مریچكە : جۆرە مەلێكی بچووكە، مێیە كەی ڕەنگی پەڕ و باڵـی بۆرە، بەڵام نێرەكەی ڕەنگی تۆخترە، دان وجانەوەری وورد دەخوات. 5- 6 هێلكەدەكات وهێلكەكەی كەمێك بۆر وخاڵی ڕەشی تێدایە، پاساری بۆخۆی دەبێتە نێچیری باز و هەڵۆ و داڵ لە باڵدارەگۆشتخۆرەكان و هەروەها پەڵاماردەدرێت لەڵایەن پشیلەوە.

[ Zoo : Passer domesticus]

.

.

________________________

پاسار 2 /pasar: ن:

1 – داخی دڵ، كەسەر.

2 – پەند پێدان و تەمێكاری.

پاساردان/pasardan: كتن: داخی دڵ پێڕژتن.

.

.

.

.