دەزگا/dezga: ن:[ دەز( دەس _ دەست)+ گا]

1 – دەستگا _ دەزگەهـ.

2 – كارخانە.

3 – چشتێكی پانە لە ئاسن یا لە دار دروست دەكرێت.  وەك سندانی ئاسنگەران یان دروومانی لەسەر دەكرێت.[ ئینگـ : Tract].

:: دەزگا ئەڵمانییەکان لە هەرێم.

دەزگاگەلی ئاگركوژێنی/dezgagelî agirkujênî: نتـ: كەرەستە و تفاقی ئاگركوژاندنەوە.  

دەزگاگێڕ/dezgagěř: نفا:[ دەزگا+ گێڕ( گێڕان)] دەستگا گێڕ.

دەزگاگێڕان/dezgagěřan: كتپ:[ دەزگا+ گێڕان]             .

دەزگاگێڕی/dezgagěřî: نچ:[ دەزگاگێڕ+ئی] دەستگاگێڕی.  

دەزگاوبەرە /dezga û bere: نتـ:     .  

.

دەزگای هەرس/dezgay heris: نتـ:[ توێ] سستێمی هەرس. [ ئینگـ : Digestive System].

دەزگای گۆلجی/dezigay golcî: نتـ:[ زیند][ ئینگـ : Golgi apparatus]{ ئە. قەرەداخی،  ل، 51}.

.

دەزگە/dezge: نتـ: دەزگا، دەزگەهـ.  

دەزگەهـ/dezgeh: نتـ:[كباك] دەزگا.

دەزگەی میری/dezgey mîrî: ن:

دەزگەی نامیری/dezgey namîrî: ن:

.

وردەدەزگا/wirde dezga: نتـ: وردەواڵە. { زاراوە. ل. 12}.

 

دەزگای ڕچین بەنۆرە/dezgay bere: نتـ:[ دەزگا+ ی+ ڕچین+ بە+ نۆرە] دەزگاکانی بەستن بە وەجبات.[ ئینگـ : batch blast freezer]

.

.

.

.