باروود/barûd: ن:[ سەز][ ل] باڕووت، ترتیزک، توورتێزک، تلۆتێزک.

.

  نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری كرمانجی باكوور ەک ان ەکە ەان
شێوەزاری كرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەکە ەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەکێ

 

 تێبینی 
 دەنگی( د) بۆ دەنگی( ت) دەگۆڕدێت لەڕۆژهەڵاتەوە بۆ باشووری كوردستان. ئەم گۆڕانکارییە لە هەموو زمانەکانی هیند و ئەوروپی بەرچاو دەکەوێت

باروودپێژ/barûdpěj: نتـ:[ باروود+ پێژ( پێچ)] بارووت ساز.  

باروودپێچ/barûdpêč: نتـ: بارووت پێژ، باووتساز.

باروودخانە/barûdxane: نتـ: كناو:[ باروود(ت)+خانە] بارووتخانە.

باروودساز/barûdsaz: نتـ: ئەو كەسەیەكە پیشەی باروود دروست كردن بێت.  

باروودكەر/barûdker: نتـ: بارووتساز.  

باروودی/barû: نچ: هەر شتێك لە بارووت دروست كرابێت.

.

 

.

.

.