سینوس/sînus: ن:[ بیر] كه‌وری، گیرفان( كون) له ئێسكی ده‌موچاودا كه په‌یوه‌نده به كه‌وری لووته‌وه.[ ئینگـ : Sinus].

سینوزیتس/sînuzîts: ن:[ بیر] ئاوسانی سینوسه‌كان.[ ئینگـ : Sinusits].

.

.

_________________

سینوس/sînus: ن:[ بیر] بەریەک. [ ئینگـ : Sine ]

.

.

.

.