نەخش/nexiş: ن: نیگار

نەخش/nexiş: ن: زجێف، وێنەی ڕەنگاوڕەنگ.[ ع: نقش]

نەخشان/nexişan: نتـ، كتن:

نەخشاندن/nexişandin: كتپ:[ كۆ] ئازما.

نەخشاو/nexişaw: ئانفا: ڕازاوە، چشتی بەنەخش، نەخشكراو، ڕەنگین.

نەخشكار/nexişkar: نفا:[ نەخش+ كار( كردن)] هونەرمەندی نەخش و نیگار.

نەخشكراو/nexişkiraw: ن:

نەخشكردن/nexişkirdin: ن: 

نەخشكێشەر/nexişkêşer: نفا:[ نەخش+ کێشەر( کێشان)] وێنەکێشەر، نیگارکێشەر، بیچمکێشەر، بلۆتەر.[ ئینگـ : Plotter]

نەخشهێنان/nexişhênasn: كتن:[ قومار][ نەخش+ هێنان] زابرن ( كباك) _ زابردن، بردنەوە.

نەخشهێندراو/nexişhêndiraw: نفا:

نەخشی/nexişî: نچ:[ نەخش+ ی] هەر تشتێک پێوەندی بەنەخشەوە هەبێت.

نەخشی/nexişî: ف:[ نەخش+ ی] دۆخی ڕابردووی کەسی سێهەمە.  

نەخشی دیار/nexişî diyar: نچ:[ نەخشی+ دیار][ ئینگـ: anaglyph]{ زاراوە هونەرییەکان، ل، 31}. 

.

.

.

.