جوان¹/ciwan: ن:

1 –  زیبا _ زێبا، خوشیک _ خوشكۆهک، سپەهی، جان، دەلال، قەشەنگ، بدەو.

2 – تازە پێگەیشتوو .

3 – قۆز، باش.

جوانەزمە/ciwanezime: ن: عازەبە، تامێسكە.

جوانپەرست/ciwan: ئانتـ:[ جوان+ پەرست]

{

دڵدار و جوانپەرستم

پەخش و خومارو و مەستم

}{ }

جوانخوازی/ciwanxiwazî: نچ:[ جوان+ خواز( خواستن)+ ی] ئێستاتیزم، جوانپه‌ره‌ستی. [ ئینگـ : Aestheticism]

جوانپەرستی/ciwanperistî: نچ:[ جوانپەرست+ ی] ئێستاتیزم. [ ئینگـ : Aestheticism]

جوانكر/ciwankir: نفا: سپەهیكر.

جوانناسی/ciwannasî: نچ:[ جوان+ ناس( ناسین)+ی] ئێستاتیك. [ ئینگـ : Aesthetics]

جوانێ/ciwaně: نتـ:[ جوان+ ئێ] زۆرجوان، فرەزەریف. خاتوون.

جوانی/ciwanî: نچ: سپەهی، دەلال، خوەشكی، رندی.

.

.

______________________

جوان²/ciwan: ئان: بوڕنا( هـ)، لاو.

{

ئاوە جوانەکەی سەرچاوەی زەڵم 

بۆچ بەهار لێلی و پایزان پڕ تەم 

}{ پیرەمێرد}

 تێبینی 
 لەم شیعرەی پیرەمێرد دا وشەی( جوان) ئاوەڵناوە، جونکە وەسفی وشەی” ئاو ”ی کردووە، کە ناوە.{ ئاوەڵناو، ئەورەحمانی حاجی مارف، ل، 218}

 

 تێبینی 
 وشەی( جوان) کاتێ وەسفی کردار دەکات، دەبێت بە ئاوەڵکردار. 
 :: شیرین جوان دانیشتووە.
 :: چیا بەرزەکان وڵاتی ئیمەیان جوان ڕازاندۆتەوە. { ئاوەڵناو، ئەورەحمانی حاجی مارف، ل، 218}

جوانخاس/ciwanxas: ئانتـ:[ جوان+ خاس] زۆرجوان و ڕێكوپێك.

جواندڵ/ciwandiľ: نتـ:[ جوان+ دڵ] سەرخۆش، هەمیشە دڵخۆش.

جوانكار/ciwankar: نفا:[ جوان+ كار( كردن)] ئاراییشتكار.

جوانكاری/ciwankarî: ن: شیرینكاری، كارێ جوانییێ.

جوانكاری كرن/ciwankarîkirin: كتپ: جانكرن، كارەك جوان تێدا هاتییەكردن.

جوانكراو/ciwankiraw: ئانفا:[ جوان+ كراو( كردن)] بەئاراییش، ئاڕایش دراو، ئاڕایش كراو.

جوان كرن/ciwankirin: كتپ: خوەش كرن، پەیت كرن، تازەكرن.

جوانێ/ciwan: ن: بووكێ.

.

.

______________________

جوان³/ciwan: ن: سەیر. بەتام

:: جوان و ناسك.

جوانەگا/ciwanega: نتـ: بەرجفت، جانەگا( كباك).

جوانڕۆ/ciwanřo: نفا:[ جوان+ ڕۆ( ڕۆیشتن)]

1 –

2 – شارێكە لە كوردستانی ڕۆژهەڵات.

.

جوانشێر/ciwanŝěr: نتـ:[ جوان+ شێر]

1 – نەترسی، ئازا.

2 – شایەكی بنەماڵەی ساسانی.

جوانمێر/ciwanmêr: ن:  جوامێر، مێرخاس، خیرەك، مرۆڤا هێژا.

.

.

.

.