ئووده‌/ǔde: ئان:

1 -[ ل] خزمه‌ت، راژه‌.

2 -[ كباك] به‌ڕێز، سه‌نگین و گران، شایانی ڕێز، دنج، ئاشیت، له‌سه‌رخۆ، میهره‌بان، هێمن.

.

.

.

.

.