كا‌‌راكته‌ر/karakiter: ن:[ بیا] 

1 – كه‌سایه‌تی : كه‌سێك له به‌رهه‌مێكی ئه‌ده‌بیدا.[ ئینگـ : Character].

2 – كه‌سێک ل كرێداری، مڵكی به‌كرێ، ماوه‌ی كرێداری.[ ئینگـ : Tenancy]. 

كا‌‌راكته‌ری/karakiterî: چ: به‌رهه‌مێكی ئه‌ده‌بی.[ ئینگـ : Persona]. 

.

.

.

.