كه‌نداڵ/kendaľ: ن:[ جێۆ][ کەند+ ئاڵ] کەن _ کەند _ کەندەڵان( کەنەڵان_ کەناڵ). 

1 –  چاڵ، خه‌نده‌‌ق، قۆرت.[ ئینگـ : Ravine

2 –  تەپۆلکە( باد)، قووڵکە.   

3 –  پارده، جۆ : دۆڵی تەنگ و قووڵ.[ ئینگـ : Fosse].

4 –  دیرگە : زەوی و جێگایانی بڵندە لە قەراخ ئاوان.

.

.

.

.