ئۆغر/oẍir: ن:[ کباک][ تور : uẍur] ‌ڕووین به‌ره‌وکوێ، یۆم، ئۆخر، گه‌ڕان، گه‌شت.

:: ئۆخربێ !.

ئۆخرکردن/oẍirkirdin: كتپ:[ باشک][ تور : uẍur+ کو : کردن] به‌ره‌وکوێ ڕۆیشتن، چوون بۆ گه‌ڕان، گه‌شتکردن.

ئۆغری/oẍirî: ئان:[ تور : uẍur + كو : ئی‌]

1 – گه‌شت

2 – خێردیتن له‌ سه‌فه‌ردا.

.

.

.

.