ڕەفتار/řeftar: ن:[ ڕەفت+ ئار]

1 – ئەدا( ع)، بانەک( کباک)، تەرزە، تووزم، دەستلفۆک، شوو _ شووف، شێوە، كرشە : كردارێكە خووی پێوە گیرابێت.

2 – [ دەروو] [ ئینگـ: Behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 10}

ڕەفتاركردن/řeftarkirdin: كتپ: رابەستن.

ڕەفتاربەد/řeftarbed: ئانتـ: بەدتووزم.

ڕەفتارخۆش/řeftar xoş: ئانتـ: خۆشڕەفتار.

ڕەفتاری/řeftarî: نچ:[ دەروو] ئەوەی پەیوەندی بە هەڵسوكەوتەوە هەبێت.[ ئینگـ: Behavioural]{ سایكلۆژیا، ل، 10}.

                                                                                                     

ڕەفتاری بێنرخ كردن/řeftarî bênirx kirdin: كتن: پادان لەپەین، كاری ‌هیچ وپووچكردن، گەوجاییەتی كردن.

ڕەفتاری جەماوەری/řeftarî cemawerî: نتـ:[ دەروو] جەماوەری هەڵچوو. [ ئینگـ: Crowd or mod behaviour] { سایكلۆژیا، ل، 17}.

ڕەفتاری دایكانە/řeftarî dayikane: ن:[ دەروو][ ئینگـ: Maternl behavior]{ سایكلۆژیا، ل، 44}.

ڕەفتاری رامیاری/řeftarî řamyarî: ن:[ دەروو]هەڵسوكەوتی سیاسی.[ ئینگـ: Political behaviour]{ سایكلۆژیا ، ل، 63}.

ڕەفتاری ڕۆڵ/řeftarî řoľ: ن:[ دەروو][ ئینگـ: Role behaviour] { سایكلۆژیا، ل، 76}.

ڕه‌فتاری شه‌ڕانی/řeftarî şeřanî: نتـ:[ دەروو] دوژمنکاری، په‌لامار.[ ئینگـ: Aggression]. 

ڕەفتاری غەریزەیی/řeftarî erîzeyî: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ:behaviour Instinctive]{ سایكلۆژیا، ل، 36}

ڕەفتاری كراو/řeftarî kiraw: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Operant behaviour, type R behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 58}.

ڕەفتاری كۆمەڵایەتی/řeftarî komeľayetî: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Social behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 87}.

ڕەفتاری گرفتاری/řeftarî girfitarî: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Problem Behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 64}.

ڕەفتاری لادەر/řeftarî lader: ن:[ دەروو][ ئینگـ: Deviant behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 20}.

ره‌فتاری لاڕێیی/řeftarî lařêyî: ن:[ دەروو] هه‌ڵسوکه‌وتی لاده‌ری.[ ئینگـ: Aberrant behavior ,Aberrance]

ڕەفتاری لۆژیكی/řeftarî lojîkî: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Rational behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 70}.

ڕەفتاری ناوەرزشانە/řeftarî nawerzişane: نتـ:[ وەرزش] [ ئینگـ : un sports man]{ فەرهەنگی وەرزش، ل، 121}. 

ڕەفتاری نێرۆسیسی/řeftarî nêrosîsî: ن:[ دەروو][ ئینگـ: Neurotic, Behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 55}.

ڕەفتاری واتسۆن/řeftarî Watson: ن:[ دەروو][ ئینگـ: behaviorism Watson,s]{ سایكلۆژیا، ل، 106}.

ڕەفتاری هەڕەمەكی/řeftarî heřemekî: ن:[ دەروو] هەڵسوكەوتی چەواشە.[ ئینگـ: Random behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 70}

ڕەفتاری هزری سەپاو/řeftarî hirzî sepaw: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Obsessional behaviour]{ سایكلۆژیا، ل، 57}.

                                                                                 

بزوێنەرەكانی ڕەفتار/bizwênerekanî řeftarî: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Dynamics Behavioural]{ سایكلۆژیا، ل، 10}

چەشنی ڕەفتار/řeftarî češnî: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Behavioural Pattern] 

زانستە ڕەفتارییەكان/zanste řeftarîyekan: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Sciences Behavioural] 

قوتابخانەی ڕەفتاریی/qytabxaney řeftarîy: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: Behaviourism] 

كۆڕەفتاری/kořeftarî: نتـ:[ دەروو][ ئینگـ: behaviour Pluralistic]{ سایكلۆژیا، ل، 63}.

.

.

.

.