بیۆلۆژی/biyolojî: ن:[ بیا] بایۆلۆژی، زیندەورزانی، ژیان زانین : زانستێکە كە لە ژیان یان گیانلەبەران دەكۆلێتەوە.[ فەر: biologie ، biology]. 

.

.

.

.