جەنگز/cengiz: ن:[ جەنگ+ ز ( – )] تیزۆ، جه‌نگه‌رانی، جنگز، دڕنده، جه‌ربه‌زه، شه‌ڕانی.[ ئینگـ : Aggressive].  

.

.

.

.

.