چەتر/çetir: ن:

1 – [ پۆشاک][مكـ] ئافیش( کباک)، باران پارێز، بەرباران، سەیڤان، سەیوان _ سەویانە( هـ)، گوێسەوانەی هەیوان: بۆ پارێزگاری لەباران، لەتیشكی هەتاو لەسەرسەر ڕادەگیرێت. 

2 – سەرهەڵپاچراو لە بۆ دار و درەخت.

چەترباز/çetirbaz: نتـ: ئەو كەسەیە بە چەتری لەبڵندییەوە لە فرۆكەی دێتەخوار.  

چەتربازی/çetirbazî: نچ: لەبڵندییەوە بەهۆی چەتر خۆ گەیاندنەوە سەرزەوی.

چەتربوون/çetir bûn: كتن: لەپێكەوتن.

چەتر كردن/çetir kirdin: كتپ:

1 – خۆگییڤ كردنی قەلەموون، عەلەشیش و تاووس و چەترهەڵدانی تاووس و ئیتر.

2 – هەڵپاچینی سەری دارانە بۆ ئەوەی سەری وەكو چەتری لێبێت، بڕینی لكە بێكەڵكەكانی داران.

چەترهەڵدان/çetir heľdan: كتپ: مەبەست لەخۆگییڤ كردنی قەلەوموون(عەلەشیش)و تاووسە.

 

چەتری خەلەبان/çetirî xeleban: نتـ: پەڕەشووت : چەتری چەترباز : لەساڵی 1797 دا ژاک گارنەڤرن: Garnevin، بالۆن لەبەرزی 1000مەتر بکەوێتەخوارەوە، بە ئاسانی بکەوێت.[  ئینگـ : parashoot]

چەتری رزگاری/çetirî řizgarî: نتـ:[ پۆشاک][ چەتر+ ی+ ڕزگاری] چەترێكە لەكاتی لێقەومانێدا لەسەر فڕۆكەی بەهۆی وییەوە خۆیان فرێ دەدەنە سەرزەوی.

چەتری هەتاوی/çetirî hetawî: نتـ:[ پۆشاک][ چەتر+ ی+ هەتاو+ ی] ئافتاوگەردان، سهناڤ(كباك).

چەتری هاوین/çetirî hawîn: نتـ:[ پۆشاک][ چەتر+ ی+ هاوین] چەتری هەتاوی.

.

.

.

.