پاشدار/paşdar: نتـ:[ سەز][ پاش+ دار] تاقمێك كە ئاگاداری پشتی لەشكر و قۆشەنن، یان چەند پێشمەرگەیەك لە كاتی ڕۆیشتندا دەكەوتنە دوای لەشكرەكەوە.

.

.

.

.