هۆرە/hore: ن:[ دەنگ] لورە : گورانی لەژێر لێوەوە.

:: هۆرەی جافی.

هۆرەچڕ/hore: نفا: ئەو کەسەی هۆرە دەچڕێت.

هۆرەچڕین/hore: کتن:[ هۆرە+ چڕین]

هۆرەهۆر/horehor: نتـ:[ دەنگ] لورەلۆر : گورانی لەژێر لێوەوە.

.

.

.

.

.

.

.

.