تەوەرگ/tewerg: ن:[ کەش][ جاف] تەرزە، تەیرۆك، تیری، تەرگ، تەیرك( كباك)، تگر، تەوەرگی( هـ)، تۆرگە، توەرگە، تۆرسەلە، توورسەلە، تۆسلە، تۆرژلە، تەیركە، خلۆریگ، گللێرە : بارشتێكە وەك بەفر بەڵام ڕەق و پتەو كە زیان دەگەیەنێتە بەر و داهات( حاسڵات).

تەوەرگە/tewerge: نتـ:[ هـ][ تەوەرگ+ئە] تەوەرگ.

تەوەرگەژێلە/tewergejěle: نتـ: تەرزەڵووكە.

تەوەرگی/tewergî: ن:[ هـ] تەوەرگ.

.

.

.

.

.