باسەر ¹ /baser: نتـ:[ كەش][ با+ سەر( سارد)] بایەكی وەرزی بەهارییە، كەمێك ساردە.

.

.

_________________________

باسەر ² /baser: ئان:[ ئد][ با+ سەر] بالەسەردان : بەفیز، بەهەوا، كاو، لووتبەرز.

بالەسەردان/baleserdan: كتن: باچوون بەلووتدا، خۆبەشت زانین.

باسەری/basî: نچ: بەفیزی، بەهەوایی.

.

.

.

.

.