تەورێزی/tewrězî: ئانتـ:[ تەورێز( شارێكە لە ئێران)+ ئیی] خەلكی تەورێز.

.

.

تەورێزی/tewrězî: ن: [ ڕوو] جۆرێك ترێ.

.

.

_____________________

تەورێزی/tewrězî: ن: سەنگێكە بریتییە لە دوو حۆقە و چواریەكی حۆقەی ئەستەمبوڵی( دوو كیلۆ و 532 گرام)( كشتوكاڵ. ب1. ل. 93)

.

.

.

.

.