تووش¹/tûş: ئان:[ كباك][ نخ] گرفتار، دووچار، ئالوودە، فێر : نەخۆش کەوتن بە هەوای سارد و ناخۆش.

تووشار/tûşar: نفا:[ تووش+ ئار] ئەنگواو، ئەنگاوتە، تووشبوو.

تووشبوو/tûşbû: ئانفا:[ تووش+بوو(بوون)] پڕگیر، دووچار، گرفتار، گیرۆدە.

تووش بوون/tûşbûn: كتن:

1 – تووش هاتن، ڕووبەڕووبوون دەگەڵ كەسێک، بەڕیشەوە بوون، یەكدیتن، هەڤودودیتن، راستی هەڤهاتن، پەڤدیتن _ پێڤدیتن( کباک)، راستهاتن.[ ئینگـ : infected , infested ]

:: هەروا كە دەڕۆیشتم تووشی مامم بووم.

2 – گرفتاربوون، پێوەبوون، بەلالێدان، پڕبەندبوون، گیرۆدەبوون، پڕگیربوون.

:: تووشی كارێكی ناخۆش بووم.

تووشكردن/tûşkirdin: كتپ:

1 – ڕووبەڕووكردن، بەرەووڕووكردن.

2 – پڕگیركردن، گرفتاركردن، پێوەكردن، دووچاركردن، پڕبەندكردن، گیرۆدەكردن.

:: تووشت بە تووشی ئەو كابرایە كردم.

تووش هاتن/tûş hatin: كتن: تووش بوون، بەڕەت كەوتن، بەگییرهاتن.

تووشهاتوو/tûşhatû: نفا: پڕپیچ یی( ل).

تووشیار/tûşiyar: نتـ:[ تووش+ ی+ئار] تووشهاتوو، ناچار، دووچار.

تووشی زەردوویی بووە/tûşî gunik buwe: ئانفا:[ تووشی+ زەردوویی+ بووە] زەردووییای.[ ئینگـ : ] 

تووشی سیل بووە/tûşî sîl buwe: ئانفا:[ تووشی+ سیل+ بووە] سیلاوی : کەسێک کە تووشی نەخۆشی سیل بووبێت.[ ئینگـ : consumative]. 

تووشی شێتی بووە/tûşî şêtî buwe: ئانفا:[ تووشی+ شێت+ بووە] کەسێک نەخۆشی مەزنێتی بوو بێت.[ ئینگـ : megalo manico]{ کەمالنامە، ل، 1375}.  

تووشی شیزۆفرێناوی بووە/tûşî şîzofirênawî buwe: ئانفا:[ تووشی+ شیزۆفرێناوی+ بووە] ترازانی( کباک، باد).[ ئینگـ : schizophrenic]{ سەلاحەدین، ل، 812}.  

تووشی گونگ بووە/tûşî gunik buwe: ئانفا:[ تووشی+ گونگ+ بووە] قۆڕ، فێرەگون.[ ئینگـ : ] 

.

.

________________________

تووش²/tûş: ن:

1 – پەرتگا، شووێنی بلاو و ئاشكراكردن، هەڵەت، لێژایی، خزگە.

2 – دێوار، سەخت، پڕمەترسی.

3 – چواروێی بەدفەڕ و لەقە هاوێژ و گازگر.

4 – مرۆڤی بەدفەڕ و بێ ئاكار، نەها بەدواز، كەراڤی، دژوار : كەسێكی بەكردەوە یان بەزار ئازاری خەڵک بدات.

 

.

.

.

.