باڵۆت/baľot: ن:[ رامیـ] شێوازێكی دەنگدانە بە نووسین بۆ هەڵبژاردنی یەك لە دووان، ئەم دەنگ دانەش بە شێوەیەكی نهێنی دەچێت بەڕێوە.[فەر: ballottage: باللۆت: bal lot]

.

.

.

.

.