پۆتان/potan: ن:[ بیر][ ئینگـ : coordinates]

.

سیستێمی پۆتان/potan: نتـ:[ بیر][ سیستێم+ ی+ پۆتان] لە ئەندازە دا بریتیە لە چەند دانە تەوەرە بۆ دیاریکردنی جێگای خاڵێک، یان ھەر تەنێکی تری ئەندازەیی لە بۆشاییەکدا بۆ نمونە لە بۆشایی یوکلیدیدا. ڕیزبەندی تەوەرەکان گرنگە بۆ نموونە ئەگەر پۆتانەکان تەنھا دوو ڕەھەندی بن؛ ئەوا بزانرێت ئایا تەوەرەی س ستوونیە یان ئاسۆیی وە ھەروەھا تەوەرەی دووەم.[ ئینگـ : Coordinate system].

 

.

.

.

.

.