پۆتان/potan: ن:[ بیر][ پۆ+ تان] پۆوتان، تانوپۆ.[ ئینگـ: coordinates]

پۆتانی خاڵ/potanî xaľ: نتـ:[ بیر][ ئینگـ: coordinate of a point]

ئەندازەی پۆتان/endazey potan: نتـ:[ بیر][ ئینگـ : coordinate geometry]

ڕووتەختی پۆتان/řûtexitî potan: نتـ:[ بیر][ ئینگـ : coordinate plane]

سیستێمی پۆتان/potan: نتـ:[ بیر][ سیستێم+ ی+ پۆتان] لە ئەندازە دا بریتیە لە چەند دانە تەوەرە بۆ دیاریکردنی جێگای خاڵێک، یان ھەر تەنێکی تری ئەندازەیی لەبۆشاییەکدا بۆنموونە لەبۆشایی یوکلیدیدا. ڕیزبەندی تەوەرەکان گرنگە بۆنموونە ئەگەر پۆتانەکان تەنھا دوو ڕەھەندی بن؛ ئەوا بزانرێت ئایا تەوەرەی س ستوونیە یان ئاسۆیی وە ھەروەھا تەوەرەی دووەم.[ ئینگـ: Coordinate system].

.

.

.

.