بەئەنجام/be encam: ئاکتـ:[ بە+ ئەنجام] بەبەرهەم، بەدەسکەوەت.

بەئەنجام گەیاندن/be encam geyandin: کتپ: بڕاندنەوە، بڕينەوە، پڕچنەی، تمام کرن، تەمام کەردەی، تەمامنای، تەمامنەی، تەواوکردن، جێبەجێ کردن، خەلاسکردن، خڵاس کردن، دارپێداهێنان، دواپێهينان _ داوی ئانين _ دوايی پێهينان _ دوايی هێنان _  دمائاوردەی _ دمايی ئاوەردەی _ دمايی ئاوردەی، سەرهاوردن، فەساڵ دان، قوت کردن، قەداندن، کۆتايی پێهێنان، کۆتايی هێنان، گەياندنەسەر، هێنانە بەرهەم.    

بەئەنجامدان، بەئەنجامگەیاندن: انجاز، اداء. نابێ بنووسی ئەنجامدان، ئەنجامدان ئەوەیە ئەنجامێک بدەی بە كەسێک، نەک بەئەنجامی بدەی، كە دەكاتە جێبەجێی بكەی. ئەمبەیە بۆ زۆر شوێن پێویستە. دەنووسنیادكردنەوەئەمە هەڵەیە، بەیادكردنەوەراستەكەیە. عەلی مەردان دەڵێ: بەیادم كە، بەیادم كە، فۆلكلۆر دەڵێبەختی خۆم و یارەكەم بەتاقی دەكەمەوە. بەتاقیكردنەوە، بە تاق كردنەوەیە، واتە تاک تاک كردنەوە و جیاكردنەوەی شت لە یەكتر. تاقیكردنەوە لە عەرەبییەوە نەهاتووە. كورد جاران دەیانگوت جەژنت بەپیرۆز بێ. كوردانەترە لەوەی ئێستە دەیڵێن.

بەئەنجام گەیشتن/be encam geyŝtin: کتن: بەدوادا گەڕان، گەیشتن بە دومایی کارێک.

.

.

.

.

.