جانتا/canta: ن:[ کەرەستە] باوەڵ _ باول _  باوول _ باووڵ، باهۆل، توورەکە، چەڵتە، چەمەدان، ساک، هەگبە : جۆرە سندوقێکە کە کاڵا و کەلوپەلی تێدەخرێت و بەدەست هەڵدەگیرێت.[ ئینگـ : bag].

جانتاکەر/cantaker: نفا:[ جانتا+ کەر( کردن)] وەستا جانتا ساز. 

جانتاهەلگر/cantahelgir: نفا:[ جانتا+ هەلگر( هەڵگرتن)] کرێکاری نێو هوتێل کە جانتا هەڵدەگرن. 

 جۆرەکانی جانتا 

جانتای ئافرەتان/cantay afiretan: نتـ:

جانتای بچووک/cantay biçûk: نتـ:

جانتای پارە/cantay pare: نتـ: جزدان، کیسەی یان توربەی پارە.

جانتای پەڕۆ/cantay peřo: نتـ:

جانتای پشت/cantay pişt: نتـ:

جانتای چەرم/cantay çerm: نتـ:

جانتای دەست/cantay dest: نتـ: خورجێن، هەگبەی دەستی.

جانتای دۆگلاس/cantay doglas: نتـ:[ ئینگـ :  douglas bag] .

جانتای دیبلۆماسی/cantay diblomasî: نتـ:

جانتای شان/cantay şan: نتـ:

جانتای قوتابخانە/cantay qutabxane: نتـ: جانتای مەکتەب. 

جانتای گەشت/cantay geşt: نتـ:[ کەرەستە] [ ئینگـ : baggage].

جانتای گەورە/cantay gewre: نتـ:

جانتای گوش/cantay guş: نتـ:

جانتای منداڵان/cantay mindaľan: نتـ:

جانتای نایلۆن/cantay naylon: نتـ:

جانتای وەرزش/cantay werziş: نتـ:

.

.

.

.