بەژ/bej: ن:

1 – زەوی ووشک، بەشی ووشکایی لە زەوی( بەر).

2 – شینایی یەکەکە بێئاوی کێشا بێت.

بەژاڤ/bejav: ن: زەوی دێم و بێئاو.

بەژاڤی/bejavî: نتـ: (ئامفیبی).

بەژک/bejik: ن: شینایەکە کە بەبێ ئاو بروێت و سەوزببێت. دێمەکار.

بەژی/be: ن: زەوی یەکی دێم کە کشتوکاڵی تێدابکرێت. داهاتی، دێمەکاری.

بەژیی/bejîy: :[ کباک] زەوی نەچێنراو، زەوییەکی دێمە، کەکشتوکاڵی تێدا بکرێت.

.

.

.

.

.

.