هێلیکۆباکتێر پیلۆری/hêlîkobaktêr pîlorî: نتـ: بەکتریایەکە لە توشی لینجی گەدەی مرۆڤ دەبێت. زۆربەی زامی گەدە یان چەقۆی گەدە یان Gastritis بەهۆی ئەم بەکیتریایەوە تەشەدەسێنێت. زۆربەی جار نیشانەکانی ئەم نەخۆشییانە دەرناکەون لە نەخۆشەکەدا. [ ئینگـ : Helicobacter pylori].

.

.

.

.

.

.