بژی/bijî: ف:[ ب+ ژی( ژیان) ] بوژی: ووشەی نەمری و رێژی

:: بژی کورد و کوردستان.

بژین/bijîn: نتـ: لەکاتی ئافەرین و شاباشدا بەکاردەهێندرێت.

بژیک/bijîk: ئانفا:[ ب+ ژی( ژیان)+ک] خۆژی، خۆژیو، خۆبژێو : کەسێک چاوی لەیارمەتی کەسی تر نەبێت.

بژیو/bijîw: ئانفا:[ ب+ ژی(ژیان)+ و] بژێو، مایەی ژیان، بژیک

1 – هەرچی زیندەوەی پێ بژێت.

2 – ئەوەندە داهات و خواردەمەنییەک کە مرۆڤ یان گیاندار بۆ زیندوومانەوە و ژیان پێویشتی پێیەتی.

بژیویی/bijêwyî: نچ:[ بژیو+ ئیی]

1 – پێداویستی ژیان.

2 – ژیوار: ئازووخەی ناوماڵ.

:: پیاوەکە دەبێت بۆ ئەو مانگە بیرێک بکەیەوە، بژیومان لە ماڵ دانیە.

بژی مەمر/bijî memir: شڕ:[ ڕۆژک، کهـ] ژیانی کوڵەمەرگی

:: کارەگەمان بژی مەمرە.

.

.

_____________________

بژی/bijî: ن:[ کباک]

1 – یاڵ، ژی، ژە، دەهف: مووی ملی وولاغ، مووی سەرملی ئەسپ

:: بژی وولاخ.

:: بژی گیایان.

2 – کاکۆڵی سەرهەینە ، گودڵە، فڕ : چەند موویەکە لەپێش ناچەوانەوە دەهێڵرێتەوە بۆ جوانی.

3 – بەری پیاو.

.

.

.

.