تۆپۆگرافی/topogirafî: ن:[ جێۆ] زاراوەیەکی زانستییە بۆ ڕشتەیەک لە ڕشتەکانی جێۆگرافیا، تۆپۆگراف کاری پێوانی ورد و دەقیقی ناوچەیەک دەکات لە سروشتەوە بۆ پرۆژەیەکی تەلارسازی یاخود ڕێگاوبان بە وێنەوە.[ گر : topos : جێگا، graphein : وەسف]

.

.

.

.

.