تۆپۆگرافی/topogirafî: ن:[ بیا][ جێۆ] زاراوەیەکی زانستییە بۆ ڕشتەیەک لە ڕشتەکانی جێۆگرافیا، تۆپۆگراف کاری پێوانی ورد و دەقیقی ناوچەیەک دەکات لە سروشتەوە بۆ پرۆژەیەکی تەلارسازی یاخود ڕێگاوبان بە وێنەوە.[ گر : topos : جێگا، graphein : وەسف][ ئینگـ : Topography]

.

.

.

.