مایەپووچ/mayepûç: ئان:[ ئاب][ مایە+ پووچ] بێپوول و بێپارە، پووچەڵ، ڕووت، قەڵات، لات، لەپارەکەوتوو، مایەپووت، موفلیس( ع)، نابووت، ناوییت، هالکە.[ ئینگـ : Bankrupt]

مایەپووچ بوون/mayepûç bûn: ن:[ ئاب] موفلیس بوون. [ ئینگـ : Go bankrupt]

مایەپووچ کردن/mayepûç kirdin: ن:[ ئاب] موفلیس کردنن. [ ئینگـ : Go bankrupt]

مایەپووچی/mayepûçî: ن:[ ئاب]  تێکشکاوی، کاولی، موفلیسی، نابووتی.[ ئینگـ : Bankruptcy]

.

.

.

.