زانست/zanst: ن:[ زان+ س( ست)] زانس( هـ)، شناسییە : šınasiye ( زازا)، زانیاری. زانست، هین، تۆره. [ ئینگـ : science] 

1 – پسپۆری، کارسازی : بەتایبەت لە بەڕێوەبردنی کارێک. 

2 – چالاکییەک لەسسەر بنەمای لێکۆڵێنەوە و ڕیباز و ڕێسای سەڵمێندراو بنیات نرابێت. 

زانستی/zanstî: ئان: زاناتی، هی زانیاری.[ ئینگـ : scientific]

زانستی/zanstî: ئان: زانست لێپەیدا بوو.[ ئینگـ : sciential]

زانستیا بژین/zanstiya bijîn: ن: [ ئینگـ : science pure]

زانستیا راهینی/zanstiya rahînî: نتـ: [ ئینگـ : science applied]

زانستیتی/zanstîtî: ن: [ ئینگـ : scientism]

زانستدار/zanstdar: ن: زانیار، زانا، هینا. [ ئینگـ : scientist]

زانستی دکت/zanstî dikit: ف: زانستی چارە دکت. [ ئینگـ : scientize]

زانستیکری/zanstî kirî: ن: زانستی چارەکری. [ ئینگـ : scientized]

زانستیکرن/zanstî kirin: ن: زانستی چارکرن. [ ئینگـ : scientizing]

.

ئاشوپییا زانستی/ašupiya zanstî: ئانتـ: چیرۆکی زانستی خەیالی : بەتایبەتی کە لەسەر داهێنرانەوە زانستی یە چاوەڕوان کراوەکانی دواڕۆژ دانرابێت.[ ئینگـ : science fiction]

ئاشوپکرنا زانستی/ašupkirina zanstî: ن: [ ئینگـ : scientification]

ب زانستی/bi zanstî: ئاکتـ: بەپێی زانست، لەڕووی زانیارییەوە، زانستانە. [ ئینگـ : scientifically ]

کتێبێن زانست/kitêbên zanst: نتـ: [ ئینگـ : science books]

رێبازا زانست/rêbaza zanst: نتـ: ڕێبازی زانستی :  [ ئینگـ : science method]

زاراڤاتییا زانست/zaravatîiya zanst: نتـ: [ ئینگـ : science terminology]

.

زانستی ئاوی زه‌وی/zanstî: ئان: هایدرۆلۆژی.[ ئینگـ : Hydrology]

زانستی به‌‌فۆسیل بوون/zanstî: ئان:.[ ئینگـ : Taphonomy]

زانستی پێكهاته‌ی پێستی زه‌وی/zanstî: ئان: تێكتۆنیك.[ ئینگـ : Tectonic]

زانستی پێكهاته‌ی له‌ش/zanstî: ئان: ئه‌ناتۆمی، تۆێكارزانی.[ ئینگـ : Anatomy]

زانستی جینه‌تیك/zanstî: ئان:میراته‌زانی.[ ئینگـ : Genetics]

زانستی زه‌ویزانی/zanstî: ئان: .[ ئینگـ : Geology]

زانستی كشتوكاڵی/zanstî: ئان: زانستی خاك و رووه‌ك.[ ئینگـ : Agronomy]

 زانستی مرۆڤناسی/zanstî: ئان: زانست لێپەیدا بوو.[ ئینگـ : Anthropology]

زانستی مێژوودانانی به‌ردی ‌‌بننیشتوو/zanstî: ئان: چینناسی به‌پێی فۆسیل.[ ئینگـ : Biostratigraphy]

زانستی ناشیاو/zanstî: ئان: نازانمانیه‌تی، روانگه‌ێك له زانستیی تیۆری كه نكۆڵی له شیاوی زانیاری ده‌كات .[ ئینگـ : Agnosticism]

زانستی هه‌بوونی/zanstî: ئان: هه‌بوونناسی.[ ئینگـ : Ontology ]

زانستی هه‌ڵسوكه‌وتی ئاژه‌ڵان/zanstî: ئان: ئێتۆلۆژی.[ ئینگـ : Etology]

زانستی هێماناسی/zanstî: ئان: زانستی هێما.[ ئینگـ : Semiotics].

.

.

زانست/zanist: ن:[ زان+ ست] هین، تۆره.[ ئینگـ : Science].

.

زانستی/zanistî: نچ: ئەوەی پەیوەندی بە زانستەوە هەبێت یان لەسەر بنەمای زانست دروستکرا بێت.[ ئینگـ : scientific].

 

زانستی ئاوی زه‌وی/zanistî: نتـ: هایدرۆلۆژی.[ ئینگـ : Hydrology].

زانستی ئه‌ندازیاری/zanistî: نتـ: ئه‌ندازه‌گه‌ری، ئه‌ندازه‌زانی.[ ئینگـ : Geometry].

زانستی ئه‌ركی ئه‌ندام/zanist: ن:[ زان+ ست] زانستی فه‌رمانی له‌ش، له‌ش ئه‌ركزانی، فیزیۆلۆژی، .[ ئینگـ : Physiology].

زانستی به‌‌فۆسیل بوون/zanistî: نتـ: [ ئینگـ : Taphonomy ].

زانستی په‌یوه‌ندی نێوان كات و زه‌ویناسی/zanistî: نتـ: جیۆكرۆنۆلۆژی, زه‌ویزانی.[ ئینگـ : Geology].

زانستی پێكهاته‌ی پێستی زه‌وی/zanistî: نتـ:  تێكتۆنیك[ ئینگـ : Tectonic].

زانستی پێكهاته‌ی له‌ش/zanistî: نتـ: ئه‌ناتۆمی، تۆێكارزانی. [ ئینگـ : Anatomy].

زانستی جووڵە/zanistî: نتـ: جووڵەزانی..[ ئینگـ : Kinescology].

زانستی جینه‌تیك/zanistî: نتـ: میراته‌زانی. [ ئینگـ : Genetics].

زانستی خاك و رووه‌ك /zansitî: نتـ: زانستی كشتوكاڵی[ ئینگـ : Agronomy].

زانستی ڕاهێنان/zanistî: نتـ:.[ ئینگـ : science of training].

زانستی شكانەوەی دەنگ/zanistî: نتـ:[ ئینگـ :  diacaustics]

زانستی كاتنامه‌ی زه‌ویزانی/zanistî: نتـ: [ ئینگـ : ].

زانستی كۆرپەلەزانی/zanistî: نتـ: .[ ئینگـ :  embrology ].

زانستی ماف/zanistî: نتـ: دۆكترین[ ئینگـ : Doctrine].

زانستی مرۆڤناسی/zainstî: نتـ: [ ئینگـ : Anthropology].

زانستی مێژوودانانی به‌ردی ‌‌بننیشتوو/zanistî: نتـ: چینناسی به‌پێی فۆسیل. [ ئینگـ : Biostratigraphy].

زانستی ناشیاو/zanistî: نتـ: نازانمانیه‌تی، روانگه‌ێك له زانستیی تیۆری كه نكۆڵی له شیاوی زانیاری ده‌كات [ ئینگـ : Agnosticism].

زانستی هه‌بوونی/zanistî: نتـ: هه‌بوونناسی [ ئینگـ : Ontology].

زانستی هه‌ڵسوكه‌وتی ئاژه‌ڵان/zanistî: نتـ: ئێتۆلۆژی. [ ئینگـ : Etology].

زانستی هۆی نه‌خۆشی/zanistî: نتـ: [ ئینگـ : Etiology].

زانستی هێما/zanistî: نتـ: هێماناسی. [ ئینگـ : Semiotics].

.

.

.

.

{ سەلاحەدین، ل، 813}

{ ئازادی، ل، 869}