دەستەسر/destesiř: نفا:[ دەست+ ئە+ سڕ( سڕین)] دەس ئەسڕ _ دەسەسڕ( هـ)، دەستماڵ، دەسماڵ( هـ)، دەستڕە، مەندیل : پارچە تەنراوێکی چوارگۆشەیە بۆ دەست ئەستڕین بەکاردەبرێت.{ گیو، ل، 423}

{

کلکی کەر بە دەستەسڕ ئەگرێ

کەچی منداڵی لەبرسا ئەمرێ

}{ شیخ محەمەدی خاڵ}

دەستەسر بەکارهێنان/destesiř bekarhênan: کتپ:[ دەستەسڕ+ بەکارهێنان]

:: دەستەكانت زوو زوو بشۆ، كلینیكس بەكاربێنە نەک دەستەسڕ.  

دەستەسر و بەروانکە/destesiř û berwanike: نتـ:

:: دەستەسڕ و بەروانكەی سەرمێز. 

بە دەستەسر داپۆشین/be destesiř dapoşîn: کتپ:[ ] بەدەستەسڕ باندان. 

:: دەبێت نەخۆشی ئەنفلەوەنزا لەکاتی پژمین و کۆکین؛ دەم و لووتی بەدەستەسڕ دابپۆشێت، دەستی بە ئاو و سابوون بشوات، یان جێلی ئەلکهول بۆ خاوێن کردنەوە دةستى بەکاربهێنێت.{ mope.gov.krd}

.

.

.