چێودار/çêwdar: ئان:[ ئاب] چۆدار، بازرگانێتی ماڵات.

چێوار/çêwar: نتـ:[ چێودار ( د – سوواوە)] چۆدار، عەلاف : کەسێکە بە جەڵەب ڕەشەووڵاخ و ئاژەڵ دەکأێت و دەفرۆشێت.

{

خاڵی نێو سینەی کەوتەسە قەتار

ئەیدی پەزێکە تێ لەدوای چێوار

}{ فۆلکلۆر}.  

.

.

.

.