وێڵداش/wêľidaş: ن:[ توێ] ئاوەڵ پس، ئاوەڵ منداڵ، پاوەڕ، پزان، پزدانگ، وێلاش : ئەندامی پەیوەندی نێوان دایک و منداڵ. لەکاتی منداڵ بووندا لەگەڵ منداڵەکە دێتە دەرەوە.[ ئینگـ : Placenta, chorion].

وێڵداش/wêľidaş: ن:[ توێ] پێشگرێکە لە زمانی ئینگلیزی بۆ ووشەی لێکدراو یان لکێندراو بە زاراوەی وێڵداشەوە . کەچی لە زمانی کوردی دەبێتە پاشگر. [ ئینگـ : chorio] 

وێڵداشی/wêľidaşî: نچ:[ توێ] هەر تشتێک پەیوەندی بە وێڵداشەوە هەبێت. [ ئینگـ : choroidal , placental]

.

پەردەی وێڵداش/perdey wêľidaş: ن:[ توێ] [ ئینگـ :  placentar membrane]

کارکردنی وێڵداش/karkirdinî wêľidaş: ن:[ توێ] [ ئینگـ : Function of the placenta]

گیاندارە وێڵداشەکان/giyandare wêľidaşekan: نتـ:[ توێ] وەکو مرۆڤ، [ ئینگـ : placentalia]{ کەمالنامە، ل، 1374}.

.

.

.

.