ئابجۆ/abco: نتـ:[ فار][ ئاب+ جۆ][ خوار] بییره‌، ئاوجۆ، ئابجەو( کباش)، ئاوجوویە، ئاوەوئەوا، ئاویجۆ، ئاویەو( هـ)، مزرە( کباش) : خواردنه‌وه‌یه‌کی که‌م ئالکحووله‌.{ مەردۆخ، ب 2، ل، 543}{ فەرهەنگی کاوە}

{

شێعرە بەخشەم کەمیە بێ ئێنسافیەن هیچت نەبۆ
سەروەش و مەستم کەری، بی بە شەراو و ئابجۆ 

}{ په‌رویز بابایی}

 تێبینی 
بۆ گرتنه‌وه‌ی ئه‌م خوادنه‌وه‌یه‌، جۆ له‌ ئاودا ده‌خووسێنرێت تا چه‌که‌ره‌ ده‌کات، پاشان ده‌یترشێنن( ته‌خمییری ده‌که‌ن)و هه‌وێنی بییره‌که‌ گیایه‌کی بۆنخۆشه ‌و له‌ چیاکانی کوردستانیش هه‌یه‌، لێی ده‌ده‌ن و ده‌یپاڵێون 2،5 – 6،5 % ئالکحوولی تێدایه‌ و که‌مێک گلیرین و ئه‌وی تری گازی کاربۆن و ئاوه. 

ئابجۆفرۆش/abcofiroŝ: نفا:[ ئابجۆ+ فرۆش( فرۆشتن)] ساقی مه‌یخانه‌، بیره‌فرۆش.

مزرە/mizre: ن:[ بیا][ کباش] ئاوجۆ. { مەردۆخ، ب 2، ل، 543}

.

.

.

.