ئابال/abal: کتن:[ کباک] ڤەگەر : veger ، ڤەگەریایی : vegeryayî.

ئابال بوون/abal bun: کتن:[ ئابال+ بوون]  ز‌ڤڕان _ ‌ڤه‌ز‌ڤڕیین، ‌ڤه‌زڕیین، ڤەگەرین : vegerîn، گیلان( گلان) : گه‌ڕانه‌وه‌ به‌ره‌و دواوه‌، هاتنه‌وه‌ بۆ دواوه‌.

.

.

.