ئابا 1 /aba: ن:[ پۆشاک][ بیا][ کباک][ ع : عباءةالعباءة الرجالية] عەبا

1 – پۆشاکێکی پیاوانه‌ ده‌درێت بەسه‌ر شان وپیل دا شۆڕده‌بێته‌وه‌ تا سه‌ر په‌نجه‌ی پێ.

:: عه‌بای شێخی سعوودی زۆرگرانه‌.

2 – پۆشاکێکی ڕه‌‌شی ژنانه‌، ده‌درێت به‌سه‌ردا شۆڕده‌بێته‌وه‌ تا په‌نجه‌ی پێ.

.

.

___________________________

ئابا 2 /aba: ن:[ ع: اباء] باوکەکان، بابوباپیران، ئه‌ژداد.

::  ئابا و ئه‌ژدادی ده‌ردەکه‌م.

.

.

_____________________________

ئابا ³ /aba: ف، شڕ:[ هـ] ئابێنی.

: دە لاچۆ.

: نیشانم دە.

.

.

.

.