ئاته‌ر/ather: ن:

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

[ ئا‌ڤێسـ: ratA :  ئاتته‌روه‌ت] ئاگر، ئاور، ئایر.

ئاته‌روه‌خش/aterwexis: نتـ:[ ئا‌ڤێسـ] ناونیشانی سێ یه‌مین ته‌نه‌ له ‌هه‌شت موبه‌دانی چاوه‌دێری[ یه‌رشنه‌( پاسه‌وان)] ی ئاگروئه‌وه‌ی پێوه‌ندی به‌ ئاگره‌وه‌ هه‌بێت.

ئاته‌رپات/aterpat: نتـ:[ ئاته‌ر+ پات] ئه‌م ووشه‌یه‌ ناساده‌یه ‌: ئاگرئاگاداریکه‌ر، ئاگرپڕسکه‌ر، ئاگره‌‌ڤان که‌ له‌( ئاته‌ر‌ڤه‌ن)ی ئا‌ڤێستایی یه‌وه‌هاتووه‌.

.

.

.