ئاجز/aciz: ن:[ ع: عاجز]

1 – تەنگەزار، جانبێزار، زیز، زوێر _ زویر، عاجز.

2 – ئێش، ڕه‌نج، ئازار.

3 – [ مجـ] بێده‌سته‌لات، ناتوان، بێهێز.

4- وه‌ره‌ز، بێتاقه‌ت.

ئاجزاندن/acizandin: کتپ:[ کباک]

ئاجزبوون/aciz bûn: كتن:[ ئاجز( عاجز)+ بوون] تەنگەزاربوون، دڵئێشان، زویربوون.

ئاجزكردن/aciz kirdin: كتپ:[ ئاجز( عاجز)+ كردن] تەنگەزارکرن، دڵئێشاندن، زویركردن.

ئاجزین/acizîn: کتن:

ئاجزیی/acizyî: نچ:[ ئاجز( عاجز)+ ئیی]

1- عاجزیی، تەنگەزاری، نێوانناخوشیی، زیزیی، زوێریی.

2- بێده‌سته ‌لاتیی، بێهێزیی.

:: هیچی پێنه‌دكرا، زۆر به‌ ئاجزیی دانیشت و ئه‌ژنۆی ده‌باوه‌ش گرت.

3- كوێره‌وه‌یی، زه‌حمه‌ت.

4 – بێتاقه‌تیی.

ئاجزیی كێشان/acizyî kêşan: كتن:[ ئاجز( عاجز)+ ئیی+ كێشان] ڕه‌نج كێشان، تووشی زه‌حمه ‌تبوون.

{

كاكه‌ مه‌م ده‌ڵێ : به‌نگینێ، به‌ڵه‌ک چاوه‌!

ده‌ قۆشه‌نێ بگه‌ڕه‌، بزانه‌ كێ ها ئاجزیی كێشاوه

}{ مان : 44}.

ئاجزیی هه‌بوون/acizyî hebûn: كتن:[ ئاجز( عاجز)+ یی+ هه‌بوون] نێوان ناخۆشیی هه‌بوون، دڵ لێک ئێشان.

لێئاجزبوون/acizbûn: كتن:[ لێ+ ئاجز( عاجز)+ بوون] دڵ له‌ كه‌سێک ئێشان، لێ زویربوون.

لێكئاجزبوون/lêkacizbûn: كتن:[ لێك+ ئاجز( عاجز)+ بوون] دڵ له‌ یه‌كترئێشان.

::  ئه‌و دوو برایه‌ ده‌مێكه‌ لێک ئاجزن و نێوانیان نیه‌.

.

.

.

.