ئاخاز/axaz: ن:[ كباک] زاری، زارین، فیغان، هاوار، قیڕین، ‌ڤیزار.

ئاخازکردن/axaz kirin: کتن:[ ئاخاز+ کردن] هاتن گاریکردن، هاتن بانگکردن، هاتن ‌ڤه‌خواندن

{ تێبـ:  ماموه‌ستا جگه‌رخوون ده‌فه‌رمووێت  :  نازانم چۆن( د) هاتووه‌ته‌ نێو[ کرن] و بووه ‌به‌ [کردن]،  له‌ ئه‌وه‌ ده‌چێت ماموه‌ستا لوری نه‌زانیبێن، چونکه ‌[ که‌رده‌ن، که‌رده‌یی] به‌مێژووتره‌ له‌ [ کرن،کردن] له‌ نێو زمانی کوردییدا}.

.

.

.