ئاخه‌بان/axeban: نتـ: [ ئەند] [ ئاخ+/3ه‌+ بان]

1- داپۆشینی سه‌ربانی خانووه‌ به ‌گڵ و خۆڵ و پاش دارهاڕکردن و پێش سواغ دان، گله‌بان.

2-[ كباک] هاوشاری، خه‌لکی ووڵاتێک.

3-[هـ] چاوه ‌خانوویه‌ک، سه‌ربانه‌که‌ی ته‌خت بێت.

ئاخه‌بانكرن/axebankidin: كتپ:[ ئاخ+/ـه‌‌+ بان+ كرن( كردن)] به‌گڵ داپۆشینی سه‌ربانی خانوو.

ئاخه‌بانكری/axebankirî: نتـ:[ ئاخ+/ـه‌+ بان+ كر( كرن)+ ی] ئه‌وه‌ی پێوه‌ندی به ‌گڵداپۆشراوی سه‌ربانی خانوو وه‌ هه‌بێت.

{ تێبـ: ئه‌م شێوه ‌کار کردنه‌ پتر بۆ‌ خانووی قوڕ ده‌شێت}.

.

.

.