ئاخه‌ڵ/axeľ: ن: پشتیر، گه‌وور، ئاخڵه‌، ته‌وخ، زاخه‌.

.

.

.