ئاخۆر/axor: ن: ئاڵفدان، ئافر، ئاخوور : شوێنی هه‌ڵبه‌ستراو بۆ جێی خۆراکی ئاژه‌ڵ.

ئاخۆراو/axoraw: نت:[ ئاخۆڕ+ ئاو] شوێنی هه‌ڵبه‌ستراوی درێژا و درێژ بۆ ئاوخواردنه‌وه‌ی ئاژه‌ڵ.

.

.

.