ئاخییر/axîyir: ن:

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

 

هه‌رخان :  ئه‌و شوێنه‌ی بۆ حه‌واندنه‌وه‌ و به‌خێوکردنی ووڵاخی به‌رزه‌ یان مه‌ڕوماڵات ته‌رخان کراوه‌.  

.

.

.