ئادامس/adams: ن:[ خوار][ بیا] بنێشتی سازكراوی كارخانه‌، چه‌ققه.

.

.

.