ئادا ¹ /ada: ئان:

1 – دڵاوایی، سه‌خاوه‌ت.

2 – پسپۆری، لێزانی. 

.

.

___________

ئادا ² /ada: ن:[ کباش][ هـ][ خێز]

1 – نه‌نک، داپیره‌، دایکی باووک، دایکی دایک.{ سەرئەنجام، ل، 453}

لە ئاڤێستادا ناوی ئیزدێکە. 

2 – نه‌نکێ، نه‌نه‌، نازناوی ڕێزه‌ بۆ ژنێکی پییر.

3 – [ ئه‌رده‌] خوشكی گه‌وره‌ به‌تایبه‌ت له‌ زمانی منداڵه‌وه‌.

.

.

___________

ئادا ³ /ada: ن:[ کباک]

ئاده‌، هه‌ره‌س، هه‌ڵپه‌رتاوتنی دار و دره‌خت.

.

.

.

.