ئادا/ada: ئان:

1 – دڵاوایی، سه‌خاوه‌ت.

2 – پسپۆری، لێزانی. 

.

.

_________________________

ئادا/ada: ن:

1 – نه‌نک، داپیره‌، دایکی باووک، دایکی دایک.

 2 – نه‌نکێ، نه‌نه‌، نازناوی ڕێزه‌ بۆ ژنێکی پییر.

3 – [ ئه‌رده‌] خوشكی گه‌وره‌ به‌تایبه‌ت له‌ زمانی منداڵه‌وه‌.

.

.

__________________________

ئادا/ada: ن:[ کباک]

ئاده‌، هه‌ره‌س، هه‌ڵپه‌رتاوتنی دار و دره‌خت.

.

.

.

.