ئادر/adir: ن:[ كباك، زا] ئاگر.

ئادرجا/adirca: نتـ:[ كباك، زا][ ئادر+ جا] ئاورگ، ئاگردان.

ئادرگان/adirgan:  نتـ: [ كباك، زا][ ئادر+ گان] ئاورگ، ئادرجا، ئاگردان.

{ تێبـ:  گ،  گا، و گان له ‌( ئاورگ) دا له‌ ڕیشه‌ی ( گاتو : gātu ) ئا‌ڤێستایی و ( گاس : gās) په‌هله‌وی  به‌ مانای جێ و جێگا كه‌وتوون}{ نانه‌وازاده‌}.

ئادره‌/adire: ن:[كباك، زا] ئاگره‌.

.

.

.