ئادیوبۆدی/adîûbodî: نتـ:[ ئادی+ و+ بۆدی] چاوڕاو، ته‌فره‌، سه‌فسه‌ته.

‌:: به ‌ئاره‌زووی خۆی کاران ده‌کات ئه‌گه‌ر لێشی بپرسیته‌وه‌ ئه‌وه‌نده‌ ئادی و بۆدیت بۆ ده‌هێنٌته‌وه‌ ناوی خۆتت له‌بیر ده‌باته‌وه‌.

ئادی وبۆدی كردن/adîûbodî kirdin: كتپ:[ ئادی+ و+ بۆدی+ كردن] ئاوبۆكردن، سه‌فسه‌ته‌كردن. 

.

.

.

.