ئاده‌¹/ade: رن:[ هـ]

 1 –  ئه‌و( بۆ مێ یینه‌) راناوی که‌سی سێ یه‌می تاکه‌.

2- ئادا.


ئاده‌²/ade: ن:[ كباک]

1-  ته‌ڵه‌دار بۆ که‌روێشک ( که‌ورێشک).

2-  کاخ، ئاشێف:  بژاری گیا له‌شینایی ( باخ و بێستان).

ئاده‌کردن/adekirdin: کتپ:[ كباک] پاکژکرن یان بژارکردن، پاکردنه‌وه‌ یان نه‌هێشتنی شت. داپیتن.


ئاده‌³/ade: ئان:{{ته‌ر، تر}{ته‌رین، ترین}}

ناز، غه‌مزه‌، کرشمه‌.


ئاده‌4/ada: ن:[ كباك]

ئادا، هه‌ره‌س، هه‌ڵپه‌رتاوتنی دارو دره‌خت.

.

.

.